Omega-bediening

‘n Bediening om persone wat ‘n geliefde aan die dood afgestaan het, te ondersteun en te begelei. Byeenkomste vind vier keer per jaar plaas en neem verskillende vorme aan. Dit wissel van gesprekke oor “verlies” tot die optrede van gaskunstenaars. Omdat almal dieselfde ervaring deel kan daar n spontane ondersteuningsnetwerk van onderlinge verstaan, omgee en bemoediging ontstaan. Almal word hartlik uitgenooi!

Hierdie bediening het ontstaan deur die behoefte om persone wat ‘n geliefde verloor het, te bemoedig en te ondersteun.

Die riglyn hiervoor was Jakobus 1:27. Egte en suiwer godsdien voor God die Vader is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld.

Dit was ‘n noodsaaklike ruimte wat deur Ds Kobie Fourie en Marge van den Berg raakgesien is. Daar is ‘n komitee saamgestel wat uit vyf lede bestaan wat die aktiwiteite beplan en reël. Ons reël vir byeenkomste wat bestaan uit ‘n spreker, sang en musiek, handwerk of uitstappies en afsluit met ‘n teedrink iewers.

Hierdie Omegabediening het nie ‘n ouderdomsbeperking nie. Dis oop vir almal en die doel is om saam te kuier en te kan praat met mekaar. Ons is almal in dieselfde bootjie en deel ons hartseer of eensaamheid. Dit is juis ‘n platform om jou te help om deur hierdie moeilike tyd en verlies te kom. Ons is hier om vir jou ‘n spreekbuis te wees. Daar is geen verpligting om jou verhaal te deel nie. Deur jou verhaal te deel is deel van die heling van die rouproses.

Die naam Omega is gekies volgens Openbaring 1:8: “Ek is die Alfa en Omega” sê die Here God, Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Almal is welkom.

Kontak/Navrae:

Ann Nel: Tel (012) 9970777, Sel 0827874342

Kobie Fourie Tel (012) 6620836, Sel 0835118667

Versoek om deel te word van hierdie groep