Omega-bediening

‘n Bediening om persone wat ‘n geliefde aan die dood afgestaan het, te ondersteun en te begelei. Byeenkomste vind vier keer per jaar plaas en neem verskillende vorme aan. Dit wissel van gesprekke oor “verlies” tot die optrede van gaskunstenaars. Omdat almal dieselfde ervaring deel kan daar n spontane ondersteuningsnetwerk van onderlinge verstaan, omgee en bemoediging ontstaan. Almal word hartlik uitgenooi!

Kontak/Navrae:

Ann Nel: Tel (012) 9970777, Sel 0827874342

Kobie Fourie Tel (012) 6620836, Sel 0835118667

Versoek om deel te word van hierdie groep