Omgeegroepe

In ‘n wêreld waar jy voel alles verander voortdurend en dinge raak al meer onseker en elke dag het ‘n ekstra kwota druk, wil ons jou graag begelei na God se hart van liefde en omgee vir elke mens. Daarom bied ons jou/julle die geleentheid om aan ʼn groep te behoort wat saam met God, vir mekaar en die wêreld kan omgee. Wanneer ons aan ʼn groep behoort, help dit ons nie net om te oorleef nie, maar ook om te floreer!

Die Sosiale Sielkundige Floyd H. Allport het reeds in 1920 bevind dat om aan ʼn groep te behoort, ʼn persoon beter funksioneer en floreer. Hy was nie die enigste nie, die gelowiges het dit al oor die jare heen geglo! Psalm 133 verwoord iets hiervan, asook vele ander tekste.

Hoe funksioneer ʼn Omgeegroep?

Mense het verskillende behoeftes en daarom is daar verskillende groepe! Elke groep is eintlik uniek, maar daar is ʼn paar eienskappe wat elke groep met die ander deel. Party groepe kom weekliks bymekaar, ander tweeweekliks en ander eenkeer ʼn maand. Binne die groep deel die mense hulle lewensstories met mekaar, luister na mekaar, lees die Bybel saam en bid vir mekaar om ook God se stem hoorbaar te maak.

Elke omgeegroep word begelei deur ʼn gasheer of gasvrou. Al wat dit van jou vra, as jy ʼn gasheer of gasvrou wil wees, is dit jy jou huis beskikbaar stel waar mense saam kan kom om te kuier (dalk iets te drink ook aanbied). Indien jy oor ʼn rekenaar, skootrekenaar, tablet of selfoon beskik, waarop jy die “omgeevideo” van ons YouTube kanaal kan afspeel, sal dit wonderlik wees. Anders kan jy jou naam net op die e-poslys plaas om die gespreksgids te ontvang. As gasheer en gasvrou wil ons jou vra om ook deur die loop van die week vir jou groep te bid.

Omgeegroepe help met die gasvryheid van ons gemeente waar hulle beurte kry om koffie/tee te skink na ʼn erediens en bladjies by die deure uit te deel, soos wat hulle saam met die leraars die mense gasvry ontvang, sodat hulle ook kan voel dat hulle behoort by ʼn gemeente wat omgee!

Wees deel.

Skakel in deur die vorm aanlyn in te vul. Ons omgeegroepe werk op die beginsel dat daar in elke groep ‘n gasheer of gasvrou is, wat die mense ontvang en die gesprek lei soos wat mense gewoonlik by jou huis sou kom kuier. Daar is elke kwartaal ‘n omgeegroepbraai waarby omgeegroepe inskakel om saam te kuier, mekaar te leer ken en nuus oor omgeegroepe te ontvang. Kyk gerus elke week hier op die groep om die nuutste gespreksgids af te laai. Jy kan ook die gespreks-video op ons YouTube kanaal vind! Indien jy enige navra het, kan jy gerus vir Danie Vermaak skakel. Ons laaste omgeevideogesprek:

Laai af
Versoek om deel te word van hierdie groep