Ons Huis

Ons Huis is ‘n projek wat deur die ring van Elarduspark (NG Elarduspark, NG Moreletapark en NG Oosterlig) gestig is. Dit is ‘n voltydse tuiste en aktiwiteitsentrum vir mense wat verstandelik gestremd is. Dit bied die mense die geleentheid aan die mense om deel te wees van ons gemeenskap. Hulle word fisiek versorg en geestelik en emosioneel ondersteun. Hierdie plek is ‘n stukkie hemel en hier beleef jy God op ‘n wonderlike wyse!

Ons Huis, die projek vir volwasse mense wat gestremd is, is die enigste projek wat die Ring van Elarduspark saam doen. Hierdie projek bestaan uit twee afdelings, onderskeidelik Lui-Lekker, die inwonende deel en Miernes, die aktiwiteitsentrum. Albei hierdie eiendomme word deur die Ons Huis Liefdadigheid Trust bestuur wat verteenwoordigend van die Ring is. Die deelnemers van hierdie projek se ouers  vorm die Ons Huis Trust wat verantwoordelik is vir die dag tot dag bestuur van die projek.

Inwonend

Die inwonende huis staan as “Lui-lekker” bekend.  Elbie Visagie is die bestuurder, met assistente Francis Lindeque, Sara Mahlangu en Clive Dube. Ons werk hard daaraan om dit huislik te maak. Daar is onlangs ook toerusting aangekoop (plastiekskottels) wat oor naweke gebruik word om “pedicures” te doen, een van die wyses waarop Ons Huis ʼn stuk menswaardigheid vir die volwasse gestremde mense bied. Wat die Ons Huis Liefdadigheid Trust raak, is deur die loop van die afgelope jaar ʼn geiser vervang (wat voorspelbaar in die huis is, aangesien hulle net 5-7 jaar hou en daar 7 geisers in die huis is). Daar word mooi na die mense omgesien en daar is ʼn nuwe wasmasjien (wat ʼn paar jaar terug geskenk is) en twee yskaste aangekoop. Ons is die personeel wat hier werk innig dankbaar vir die verantwoordelike en liefdevolle wyse waarmee daar met die mense gewerk word. Dit bied inderdaad ʼn tuiste vir mense in moeilike omstandighede. By die inwonende deel, Lui- Lekker, is daar 13 mense wat oorslaap (daar is plek vir 14, dus ‘n bed oop vir ‘n dame).

Aktiwiteitsentrum

Die aktiwiteitsentrum staan bekend as “Miernes”, want hier word gewerk en gewerskaf. Tans is daar 3 voltydse personeel op terrein, Christi Maré wat die bestuurder is, Doreen Oosthuizen wat met die aktiwiteite help en Martha Mogola wat as assistent help. Ek moet dit met die ring deel dat dit wat hierdie mense doen onder leiding van Christi se bestuur, hemels is! Hier ervaar jy God se liefde oor alle grense, opregte omgee, iets baie spesiaal! Die projek maak ook staat op vrywilligers soos Johannie Stone wat ook 2 oggende ‘n week (een oggend teen vergoeding)  as assistent help. Ander vrywilligers is mense soos Christi Weinmann ( “Tannie Blom”) wat met die tuin help en vetplante kweek om te help met fondsinsamelings. Ons Huis probeer kreatief werk met borge en om fondse in te win, tot so ʼn mate dat die deelnemers wat finansieel sukkel, geldelik ook ondersteun kan word.  Tans het ons ʼn kuiergas van Australië, Sofi, wat haar “GAP”-jaar hier kom doen. Sy het goeie ervaring van gesondheidsorg en mense met gestremdhede.  By Miernes is daar tans 27 volwasse mense wat gestremd is.

Ek kan omgee deur:

Wanneer ek vir Christi vra oor spesifieke behoeftes waarvan die Ring kennis moet neem, dan noem sy dit met alle erns dat “mense nie moet weg kyk nie”. Hulle wil ook net erken word soos wat ons seniors, babas en ander groeperinge van mense erken.

Daar is algemene behoeftes soos:

  • Mense wat houtwerk as ‘n stokperdjie doen om die volwasse mense te kom assisteer.
  • 1 aand ʼn week kos te maak by LuiLekker vir die inwonende mense by Ons Huis – ʼn goeie projek vir omgeegroepe wat betrokke wil raak.
  • Te help om ʼn afsetgebied te skep/vind om die vetplantjies wat ons kweek te verkoop en ons winkel te ondersteun.
  • Ons Huis kry tans vleis van Woolworths, maar dit bestaan meestal uit hoender. Die mense sou enige skenkings van wors en maalvleis baie waardeer.
  • Skenkings van lap en wol sal baie waardeer word.
  • Iemand wat vir die volwasse gestremdes Pilatus of dramaklasse of iets dergeliks kan aanbied.
  • Mense bewus te maak om die papierherwinning by NG Elarduspark te ondersteun, want die fondse gaan ook aan Ons Huis.
  • Ons het ook die behoefte aan mense wat ‘n deelnemer op ‘n uit-naweek in sorg kan neem. Hy het ʼn mooi geaardheid en ʼn goeie sin vir humor.

Om betrokke te raak kan jy direk vir Christi Maré, die bestuurder by 082 408 3303 skakel, of met die Ds. Danie Vermaak gesels.

Kom help ons asseblief, omdat ons op vrywilligers staatmaak om hierdie volwasse gestremde mense te ondersteun!

Versoek om deel te word van hierdie groep