Peuterkerk 2-3 jaar

By die peuterkerk hou ons van leer deur te speel. Ons bak en brou, sing liedjies, speel speletjies en leer so van die Here.

Die Peuterkerk vind Sondae tydens skoolkwartale 8:00 en 9:45 tydens die dienste in die BLOUSAAL plaas. Kinders tussen die ouderdomme van 2 en ‘n hlaf en 4 jaar woon die Peuterkerk by. Ouers is welkom om saam met hul kind die peuterkerk by te woon. Ons gebruik die “wikkelwurm” reeks om vir hierdie groep kinders van die Here te leer.

Hierdie jaar gebeur die registrasies as volg: Slegs nuwe kinders wat vir die eerste keer by NG Elarduspark se kinderbedieing aansluit (van Peuters – Graad 6) moet die vorm invul. Jy kan op hierdie link druk ( http://bit.ly/KBRegistrasie )en die vorm elektronies invul. Kinders wat verlede jaar reeds ingeskryf het, se inligting word net oorgedra na die volgende Graadgroep.

Indien jou kind reeds ingeskryf was, maar julle inligting het verander, kan jy ’n epos skryf aan ngepkinderbediening@gmail.com en ons sal jou inligting gaan regmaak op ons vorms.

Hierdie jaar word die inskrywingsgeld halveer na R50 per kind. Hierdie geld gaan vir hulpmiddels. Ons gaan nie vir die Gr 1-6 kinders boeke aankoop nie, maar gaan steeds met dieselfde reeks voort soos ons gebruik is. Ouers kan die R50 de per EFT, Snapscan of Zapper inbetaal met verwysing Kinderbediening.

Kontak Engela Petzer by 0823226701 vir meer inligting of indien jy betrokke wil raak.

Versoek om deel te word van hierdie groep