Senior Kinderkerk Gr 4-6

Die Graad 4-6 kinderkerk vind Sondae tydens die skoolkwartale 8:00 en 9:45 tydens die dienste in die Artos saal plaas. Kinders kom vir die eerste 20 minute van die diens na die kerk en beweeg dan saam met hulle kategeet uit na die Artos saal. In die Artos saal word ‘n les in die groot groep aangebied en dan deel die kinders in kleiner groepies vir die vaslegging van die les.

Kontak Maartje van der Westhuizen vir meer inligting of indien jy betrokke wil raak.

Versoek om deel te word van hierdie groep