Senior Kinderkerk Gr 4-6

Die Graad 4-6 kinderkerk vind Sondae tydens die skoolkwartale 8:00 en 9:45 tydens die dienste in die Artos saal plaas. Kinders kom vir die eerste 20 minute van die diens na die kerk en beweeg dan saam met hulle kategeet uit na die Artos saal. In die Artos saal word ‘n les in die groot groep aangebied en dan deel die kinders in kleiner groepies vir die vaslegging van die les.

Hierdie jaar gebeur die registrasies as volg: Slegs nuwe kinders wat vir die eerste keer by NG Elarduspark se kinderbedieing aansluit (van Peuters – Graad 6) moet die vorm invul. Jy kan op hierdie link druk ( http://bit.ly/KBRegistrasie )en die vorm elektronies invul. Kinders wat verlede jaar reeds ingeskryf het, se inligting word net oorgedra na die volgende Graadgroep.

Indien jou kind reeds ingeskryf was, maar julle inligting het verander, kan jy ’n epos skryf aan ngepkinderbediening@gmail.com en ons sal jou inligting gaan regmaak op ons vorms.

Hierdie jaar word die inskrywingsgeld halveer na R50 per kind. Hierdie geld gaan vir hulpmiddels. Ons gaan nie vir die Gr 1-6 kinders boeke aankoop nie, maar gaan steeds met dieselfde reeks voort soos ons gebruik is. Ouers kan die R50 de per EFT, Snapscan of Zapper inbetaal met verwysing Kinderbediening.

Kontak Maartje van der Westhuizen vir meer inligting of indien jy betrokke wil raak.

Versoek om deel te word van hierdie groep