Senior Koor

Weekliks op Vrydae om 08:45.

Navrae: Miemie Oosthuizen 083 510 7037

Versoek om deel te word van hierdie groep