Thusanang

Die bediening fokus daarop om huiswerkers van die omgewing te bemagtig deur die aanleer van naaldwerk vaardighede, om sodoende hulle eie klere te maak en te herstel of  ‘n ekstra inkomste te verdien. Dit is ook ‘n geleentheid waar die evangelie aan hulle bedien word.

Ek kan omgee deur:

  • Hulp ten opsigte van onderrig aan te bied.
  • Benodigdhede soos materiaal, skêre, gare, ens. te skenk.
  • Naaimasjiene te skenk.
Versoek om deel te word van hierdie groep