Uitreike (Jeug & Jongwerkend)

  • Lang Termyn
   • #Imagine
   • Badplaas
   • Kalahari
   • Ivorypark kontakgeleenthede
  • Kort
   • Kampe (Avontuur / Belydeniskamp / Leierskap / Grd 7 ens.)
   • Gemeentekamp (Studente kamp)
   • 4 x Ivorypark kontak geleenthede per jaar
   • Jeugdag
   • Mandeladag
   • Kersprojek
   • En nog baie meer…
Versoek om deel te word van hierdie groep