Verander Jeugbestuur

Die Jeugbestuur bestaan uit verskeie verteenwoordigers vanuit die jeugbediening. Ons is verantwoordelik vir alles wat in die gemeente gebeur wat met die jeugbediening te doen het. Ons kom elke eerste Donderdag van elke maand 18:30-20:30 in die Herberg bymekaar.

Ons doel is om altyd seker te maak dat ons by die 5 waardes van die Jeugbedinning bly en hou. Ons is ook verantwoordelik om seker te maak dat ons relevant en met die tyd is, asook om die behoeftes van die Jeug aan te spreek. Maar meeste van alles dat ons op kreatiewe maniere besig is om die Goeie Nuus te verkondig om sodoende die Koninkryk van God vandag reeds meer sigbaar te maak. Die bestuur is uit die aard van die saak ook verantwoordelik vir meer administratiewe doeleindes soos reël van “events” en die beplanning van ons volgende groot projek of uitdaging. Die bestuur neem ook verantwoordelikheid oor die Jeugwerkers, om seker te maak dat hulle by ons 5 waardes hou en ook ‘n voorbeeld daarvan vir ander is.

Versoek om deel te word van hierdie groep