Voorbereiding vir Aftrede

Hierdie bediening bied ‘n ruimte waar mense wat nog moet aftree en mense wat reeds afgetree het in mekaar se ervarings, wyshede, vrese,  verwagtings, uitdagings en kreatiewe planne kan deel. Die wat nog moet aftree word begelei op hierdie reis en vir die wat reeds afgetree het, word geleenthede geskep om steeds sinvol by die gemeenskap betrokke te wees.

Versoek om deel te word van hierdie groep