Groepstipe: Grysheid na Wysheid

Jukskei

Ons speel elke Dinsdag- en Donderdagoggende vanaf 09h00 tot 11h00 – (ons bane is op die kerkterrein) – jy kom speel wanneer jy wil. Ons het drie bane en addisionele jukskeie is beskikbaar. Na afloop van die oggend se speel, drink ons lekker koffie/tee met ietsie te ete, saam.

Bybelstudie

Woensdae ( behalwe die eerste Woensdag van elke maand en gedurende skoolvakansies) word Bybelstudie om 09:30 in die Blousaal gehou. Daar mag egter uitsonderings wees. Sien asseblief ook ons kalender.