Hoërskool tot Jongwerkende

By ons Jeugbediening is ons konstant besig om onsself twee vrae te vra: 1) Wat kan ek verander of anders doen om meer volgens die wil van die Here te lewe; 2) Hoe kan ek vir-ander mense ‘n voorbeeld van God se liefde wees. Daarom staan ons Jeugbediening bekend as VERANDER. Hierdie is nie net ‘n plek waarheen jy kom op ‘n Sondag nie, maar is dit veel eerder ‘n leefstyl van Dissipelskap wat ons najaag.

Ons glo as ons as Jeugbediening konstant besig kan wees om na te dink oor hierdie twee vrae, ons die wêreld, omgewing en ander se lewens kan verander deur die liefde van God. Hoe gaan ons dit reg kry? Ons fokus op vyf belangrike waardes wat deel vorm van alles wat ons doen: Geloofsgroei; Verhoudings; Mentorskap; Diensbaarheid & ons hoof doel en roeping, Dissipelskap. Ons daag dus almal rondom hierdie vyf waardes uit.

J.K.A Smith beskryf Dissipelskap vir ons baie mooi: “Discipleship is to be attentive to and intentional about what we love.” Ons bely elke Sondag dat ons lief is vir God en uit sy liefde wil lewe. Ons wil jongmense leer hoe om met opgewondenheid hulle geloof uit te leef en so ‘n voorbeeld van die liefde van God, vir elke mens, oor alle grense heen te wees.

Dienstye: Elke Sondag (in skool kwartaal): 17:00-18:00

Jeuggroepe: Elke Sondag (in skool kwartaal): 18:00-19:00

Word so deel van wat ons doen:

As jy deel word raak, meer wil uitvind oor iets of op hoogte wil bly van wat in die Jeugbediening aangaan, kontak ons hier:

  • Jeug-Whatsapp Nommer: 071 729 7136 (Save die nommer; Stuur jou naam + van; Grd, student of ouer)
  • Instagram: @elardusparkjeug
  • Facebook: Elarduspark Jeug
  • Jeug email: jeug@ngelarduspark.org.za

Raak deel, en kom net soos jy is. Jy is vir ons baie belangrik.

#Verander #Liefde #Mense #Grense