Hulp in nood – Covid 19

Binne ons gemeente se grense

Vir die CMR Elarduspark is dit ‘n groot voorreg om te kan hande vat met die Gemeenskapspolisiëringsforum (GPF) van Elarduspark (LS4) in die uitdagende tyd van Covid-19. Die GPF het op hulle kommunikasienetwerk ‘n advertensie geplaas, wat reeds besonder baie gehelp het om mense wat hulp benodig, sowel as die wat hulp aanbied, te identifiseer. Die CMR beskik oor bestaande stelsels om mense te help en veral in hierdie geval, die uitdeel van kospakkies op ‘n gestruktureerde en gereelde basis.

  • Indien jy ‘n finansiële bydrae wil maak, kan jy dit gerus in die CMR se rekening betaal – Christelike Maatskaplike Raad Elarduspark, Standard Bank, Tjekrekening nr 411235109, Castle Walk tak nr 014 645, Verw: Covid19
  • Indien jy kruideniersware wil skenk, kan jy vir Ina Meyer kontak by 083 324 5441. As vrywilliger is sy in beheer van die kosstoor.

Ons gemeente gee ook finansiële ondersteuning aan die CMR in Ivorypark, waar mense wat gewoonlik stukwerk doen, geen inkomste het nie. Ons weet die CMR daar wend die fondse op ‘n verantwoordelike manier aan.

Binne die groter gemeenskap

Wat Plastic View en Cemetery View betref, bied ons graag ondersteuning aan Moreletapark-gemeente wat noodverligting daar koördineer. Hierdie werk is uitdagend, met 12 500 honger mense. Retha Erasmus, wat die projek bestuur, vra dat niemand daar stop om kos uit te deel nie, want dit skep baie probleme en is gevaarlik. Kos word eerder op ‘n sistematiese wyse saam met die polisie uitgedeel. Hulle vra kospakkies vir sekere datums, ook met sekere items in. ‘n Mens kan ook finansiële bydraes maak. Kontak my (Lieze Meiring) asseblief in verband hiermee – 083 324 8236 / lieze@ngelarduspark.org.za.