Kerkkantoor

Algemene kontakbesonderhede:

Posadres: Posbus 914-1121, Wingatepark, 0153
Fisiese adres: Frelonstraat 547, Elarduspark, Pretoria, 0181
Telefoonnommer: (012) 345-1144
E-pos adres: kerkkantoor@ngelarduspark.org.za
Kantoorure: Maandag-Vrydag 08:00 – 14:00 en Sondae 09:00 – 09:45

Lokaalverhurings: martin@ngelarduspark.org.za

Bankbesonderhede

Indien jy graag meer sinvolheid in jou eie lewe wil ervaar, is jy welkom om ons Omgeebrosjure af te laai of selfs ook finansieel by te dra. Hier is ons bankbesonderhede

ABSA
Tjekrekening: 1500580174
Takkode: 631245

Spesifiseer asb: bv. dankoffer, 13de dankoffer, boufonds, brood op die water, CMR, Gr11 Kamp, ens.
Dui jou voorletters en van aan en stuur die bewys van betaling aan: finansies@ngelarduspark.org.za

Jy kan ons help om finansieel beter te beplan deur middel van ‘n debietorder by te dra. Laai die debietordervorm hier af.

Jy kan ook met SnapScan hier ‘n foto neem om by te dra: