Koffie-en-Beskuitontbyt

Saterdag 18 April 2020 in die Artossaal (08:00 – 12:00)

My geldsake verkrummel – wat nou?

My geldsake knyp – hoe moet ek dit hanteer?

  • Baie van ons lidmate verloor hulle werk;
  • Professionele mense in ons gemeente moet ‘n 30% sny in salaris aanvaar;
  • Daar is geen salarisverhogings;
  • Daar is volwasse kinders wat onderhou moet word;
  • Banke bied meer krediet aan;
  • Al hierdie en nog meer sake skep angs en onsekerheid en die vraag is: hoe oorleef mens? 
  • Wat behels gesonde finansiële bestuur?
  • Nie almal kan emigreer nie – hoe vermy mens die armoede wat sommige oues van dae in Zimbabwe en elders trotseer? 
  • Medies en pensioen kom in die spervuur. 
  • Hoe posisioneer jy jouself vir die toekoms, terwyl jou kinders waarskynlik gaan emigreer danksy die goeie opvoeding en opleiding wat jy vir hulle moontlik maak?

Proff Carel van Aardt en Bernadene de Clerq van Unisa se Buro vir Marknavorsing gaan as sprekers optree.  Hulle doen veral navorsing in mense se finansiële gedragspatrone en kan praktiese riglyne gee oor geldbestuur.

Kaartjies is R10-00pp en by die kerkkantoor beskikbaar.