Meester Soja Sjef

Inleiding

“Textured-Vegetable-Protein” (TVP) word in die wêreld kosprogram vir voedsel gebruik. Eenvoudig gestel, is dit sojameel. Dit vorm die basis van USN se produkte en alle proteïn-diëte. Die VN (Verenigde Nasies) gebruik dit om wêreld honger hok te slaan. Vegetariërs gebruik dit om proteïne te bekom.

In die lig van ons ekonomiese krisis en stygende kospryse ontstaan daar ‘n behoefte in die laer ekonomiese middelklas om met hulle beperkte begroting die maand uit te kom, of om ‘n bord kos vir dieselfde koste na twee te vermeerder – om dit in spirituele terme te stel, water in wyn te verander.

Vir honger mense in Afrika, maak smaak nie veel saak nie. Vir die laer ekonomiese middelklas, doen dit wel. Daarom het ons ‘n behoefte aan heerlike resepte waarin hierdie soja meel verwerk word.

Die Prit-plan

Ons wil 40-50 mense, wat kreatief in die kombuis kan werk, bymekaar kry om aan ‘n Meester Soja Sjef kompetisie deel te neem. Tydens hierdie eerste ontmoeting ontvang hulle elkeen 1kg soja meel wat hulle huis toe kan neem om mee te gaan eksperimenteer en te toor, tot in ‘n resep wat heerlik op die bord en tong sal wees. Hierdie resep en gereg bring hulle vir die Meester Soja Sjef kompetisie terug vir beoordeling. Die beste en werkbare resepte word in ‘n resepte bundel saamgestel wat nie net ons eie gemeenskap nie, maar ook mense oor ons land in die lae middelklas kan dien om hierdie ekonomiese krisis te oorleef.

Reëls vir die kompetisie

  • Daar moet 50g soja meel in die resep kom.
  • Die totale koste van die resep mag nie meer as R20 ‘n ete wees nie.
  • Kreatiwiteit om op ‘n vars wyse hierdie soja meel te verwerk in ‘n resep sal hoog op die prys gestel word.
  • Die smaak van die ete sal deurslaggewend wees.

Tydsraamwerk

Hierdie projekplan se tydraamwerk verloop soos volg:

  • Bemarking vind plaas 20 & 27 September
  • Eerste ontmoeting saam met voedsel tegnoloog vind Donderdagaand 1 Oktober plaas 19:00-20:00
  • Die tweede ontmoet waarheen elkeen sy resep en gereg bring vind Donderdagaand 22 Oktober van 18:30-21:00 plaas.

Hierdie Meester Soja Sjef resepteboek, word eers in Afrikaans saamgestel waarna dit vertaal gaan word om die mense in ons land te ondersteun.

Projekbestuurder,
Danie Vermaak