NET-Huwelike

Vind hier by NET-Huwelike wysheid vir jou verhoudinge. Kliek op die “+” om meer of op die “-” om minder te sien en te lees.

Inperking is ‘n geleentheid om anders te dink oor my huweliksmaat – met genoeg tyd om dit in te oefen!

 

Denkpatrone vir ongelukkige verhoudings (dalk herken jy jouself)

 

 • ‘n “Ek-hulle” verhouding

Dit beteken jy maak jou maat deel van die teenoorgestelde, vyandige groep. Sy is een van die “vroumense” wat sit en teedrink en skinder; Hy is een van die “mansmense” wat almal dieselfde is; of jy sien jou maat as een van sy/haar familie en hulle word sleggemaak – “Ja, dis nou weer tipies van julle familie!” So hang jy vir jou maat ‘n etiket om die nek, en maak hom/haar minder.

 

 • ‘n “Ek-dit” verhouding

As ‘n mens oor julle verhouding dink in terme van “ek-dit” word jou maat ‘n objek waarmee jy jouself dien. Jou maat word ‘n instrument wat die skottelgoed moet was, die huis aan die kant moet hou, jou seksuele behoeftes moet bevreding, geld moet inbring en die kinders moet tugtig. In so ‘n verhouding is daar nie plek vir warmte en medemenslikheid nie.

 

 • ‘n “Ek-ek” verhouding

Dit beteken die ander persoon word nie as afsonderlike persoon erken nie. Dit is om blind te wees vir jou maat, so asof hy/sy nie bestaan nie. Alles draai om my behoeftes en geluk. Ons verhouding werk net as my maat stil en tevrede inpas by my. So ‘n verhouding is onbevredigend want dit is die hele tyd net ‘n onderhandeling om die twee “ekke” gelukkig te hou.

 

 

Dink nuut

Die Joodse teoloog, Martin Buber, praat van ‘n “ek-u” (I-thou) verhouding.

Dit is om jou maat as ‘n “jy met respek” te sien. In so ‘n verhouding maak ons ruimte vir mekaar se unieke persoonlikhede, ons respekteer mekaar se menswees en my maat se behoeftes is net so belangrik soos myne. Dit is harde bouwerk aan ware liefde en dit is belangrik dat albei huweliksmaats nuut dink hieroor.

 

Oefening

Wanneer jy en jou maat elkeen afsonderlik julle stiltetyd hou (of dit laataand of vroegoggend is), maak elkeen ‘n afsonderlike lysie van drie dinge:

 1. Op watter manier gaan ek vandag of môre vir my maat wys ek bewonder hom/haar?
 2. Op watter manier gaan ek wys dat my maat se behoeftes vir my belangrik is?
 3. Hoe gaan ek dit regkry om die klein irritasies van my maat te laat gaan, eerder as om daarop te fokus en probeer reghelp?  

 

Doen hierdie oefening elke dag, totdat dit vanself kom!

Konflik is, anders as wat ons dink, nie ‘n slegte ding nie.

Konflik word dikwels negatief beleef omdat ons dink een moet altyd as ‘n wenner en die ander as ‘n verloorder uit die stryd tree. Ons noem dit ‘n magstryd.

Maar in ‘n verhouding is beide se behoeftes tog ewe belangrik, daarom kan daar nie verloorders wees nie, slegs wenners. Ons hoef nie konflik te vrees nie, want dis ‘n geleentheid vir groei: Sou die saak opgelos word het die verhouding ten opsigte van ‘n belangrike saak vorentoe beweeg.

 

Hier is stappe wat ‘n mens kan neem om konflik op te los

 

 1. Maak ‘n afspraak: Kies ‘n tyd wanneer julle oor dit wat krap gaan gesels. 
 2. Luister en probeer om jou maat se gevoelens oor die saak te verstaan: Moenie voort beweeg voordat jy seker is jou maat voel dat jy hom / haar gehoor het nie.
 3. Kommunikeer jou gevoel: Maak dit moontlik vir jou maat om te verstaan wat jy sê, sonder om jou maat te blameer.
 4. Hersirkuleer: Indien een van julle steeds op die verdediging is, herhaal nommer 2 en 3.
 5. Hou ‘n denkskrum: Werk saam om die probleem op te los. Onthou julle is aan dieselfde kant. 
 6. Werk ‘n aksieplan uit: Besluit wie, wanneer en hoe die plan wat julle uitgewerk het uitgevoer sal word.
 7. Evalueer: Besluit op ‘n datum waneer julle gaan evalueer.  Indien jul plan gewerk het vier julle die sukses, indien nie, begin weer by stap een.

 

‘n Paar Wenke

 • In die bespreking van die probleem, bly spesifiek, moet nie veralgemeen nie.
 • Moenie jou maat, of julle verhouding aanval nie.
 • Moenie etiketteer nie.
 • Dikwels stry ons oor oënskynlike onbenullighede. Probeer die vraag beantwoord: “wat is die werklike behoefte agter die probleem”.
 • Meeste probleme word opgelos deur ‘n “wen-wen” oplossing te soek.
 • Sekere probleme word opgelos deur ‘n kompromie uit te werk.

 

In ‘n respekvolle verhouding waarin albei vashou aan God se genade en liefde, kan konflik uitvloei op nog meer liefde vir mekaar.

Sien ons mekaar raak tussen die kinders, honde, katte, skottelgoed en zoom-vergaderings?

 

Hier is ‘n lekker oefening om te doen:

 

 1. Kies ‘n rustiger tyd van die dag, in ‘n rustiger deel van die huis waar julle saam kan sit, elkeen met ‘n papier en pen.

 

 1. Skryf ses spesifieke dinge neer wat jy van jou maat waardeer.    

             Byvoorbeeld:  Ek hou van die manier hoe jy met ander oor die weg kom.

           Ek hou daarvan dat jy liefdevol is met my.

           Dankie dat jy so hard werk.

           Dankie dat jy ons huis lekker maak.

           Ek waardeer dat jy my kar vol petrol gemaak het.

 

 1. Wanneer julle albei klaar geskryf het, wys dit vir mekaar.

 

Onthou om…

jou maat te laat voel hy/sy is die belangrikste persoon in die wêreld vir jou

mekaar te bewonder

dankie te sê vir die dinge wat jou maat doen

jou maat te waardeer vir wie hy/sy is

dit ‘n daaglikse disspline te maak.

 

(Uit Alpha – The Marriage Course).

Dit verg organisasie om ‘n huishouding aan die gang te hou – dalk juis in ‘n vreemde tyd soos hierdie. Om as span saam te werk is lekker, maar gou draai ons gesprekke rondom rekeninge wat betaal moet word, wat ons volgende gaan eet, wie was vandag die skottelgoed en wie help die kinders met hul aanlyn-skoolwerk.

 

Wanneer laas het julle lekker gesels en met mekaar gekuier?

 

 • Maak ‘n spesiale kuier-afspraak êrens in die huis op ‘n rustiger tyd van die dag. Eet die weggesteekte sjokolade en drink ‘n koppie koffie (die wyn is seker lankal op!)

 

Hier is ‘n paar gesprekspunte wat julle aan die gang kan sit. As die tydjie kort is, doen een of twee van die punte op ‘n keer.

 

 1. Hoe doen ons dinge? Watter gewoontes of patrone sien ons raak tydens inperking wat tipies ons is? Is daar nuwe rituele wat begin is, waar ons sekere tye spesifieke dinge saam doen, soos om in die aand saam te eet?
 2. Watter van hierdie gewoontes sal julle graag mee wil aangaan? Wat is vir julle lekker daarvan?
 3. Watter sterk punte het julle verhouding nog altyd gehad wat nou vir julle help?
 4. Watter vaardighede moes julle nou in jul verhouding aanleer wat julle in die toekoms kan help?
 5. Oor watter dinge in julle verhouding moet julle nog verder gesels?
 6. Dink oor jul toekoms. Het julle dieselfde plan van hoe jul verhouding moet loop? Hier hang dit af in watter lewensfase julle is.

 

Dalk is daar van hierdie gesprekspunte waaroor julle meer wil gesels. Maak ‘n volgende afspraak, en maak dit iets om na uit te sien!

‘n Mens kan sê ons het nou al genoeg tyd saam gehad, maar wanneer laas was julle op ‘n date?

 

Om gereeld op ‘n date te gaan (al is dit in julle eie huis) is belangrik:

Dit bring die pret terug

Dit bring die romanse terug

Dit laat ons mekaar beter verstaan en meer waardeer

Dit help ons om betekenisvol te kommunikeer.

 

Hoe reël mens ‘n date in hierdie deurmekaar tyd?

 

 1. Beplan saam ‘n tyd

Dit gebeur nie outomaties nie, veral nie as ‘n mens dit by die huis moet doen nie. Vind daarom die beste tyd vir julle albei en skryf dit in jul dagboeke – nes enige ander sosiale- of besigheidsafsprake. Byvoorbeeld Maandagaand 8 uur, of Woensdag middagete. Indien julle baie besig is, beplan lank voor die tyd. Tydens inperking mag ons nie uiteet nie; beplan daarom voor die tyd wat julle gaan doen. Dit kan iets baie eenvoudig wees. Onthou om dadelik weer ‘n afspraak te maak vir die volgende date.

 

 1. Maak dit ‘n proiriteit

Maak julle date ‘n afspraak waarby julle hou. Indien iets voorval, kry dadelik ‘n nuwe datum, anders gaan dit net verby. Julle afspraak verdien prioriteit bo ander dinge, selfs bo die kinders se eise!

 

 1. Beskerm julle date

Beskerm hierdie tyd teen ander afleidings soos die telefoon, die rekenaar, die televisie. Dis net julle tyd – maak dit die moeite werd!

 

Gesels saam

Vertel vir jou maat – wat was vir jou die kosbare tye wat julle al as paartjie saam gehad het. Verduidelik hoekom dit vir jou spesiaal was.

Goeie seks is iets wat oor ‘n leeftyd groei soos wat wedersydse liefde en begrip groei.

Dit is ‘n geskenk van God om te geniet.

Dit kan ‘n manier wees om liefde te kommunikeer wat verby woorde sterk.

Die meeste paartjies sukkel die een of ander tyd met hul seksuele verhouding.

Wanneer julle aanhou om liefdevol en respekvol daaroor te praat, kan dit ‘n tyd van groei wees.

Kry ‘n stil, rustige plek en dink oor hierdie ses vrae (uit Alpha: the marriage course)

 1 Wat (indien enige) is die verskil in hoe jy en jou maat gewoonlik seksueel reageer… Beïnvloed die verskille jul verhouding positief of negatief… Indien positief, wat is die hoofrede… Indien negatief, wat is die hoofrede?

2 Beïnvloed jou selfbeeld en liggaamsbeeld jul seksuele verhouding negatief… Indien wel, verduidelik hoekom… Hoe kan jou maat jou help daarmee?

3 Is daar onverwerkte emosies wat jou seksuele verhouding beïnvloed… Indien wel, hoekom… Wat is nodig vir dié emosies om opgelos word?

4 Kort jul seksuele verhouding opwinding… Indien wel, hoe sou jy dit wou verander?

5 Eis oormoegheid sy tol op jul seksuele verhouding… Indien wel, identifiseer die rede vir oormoegheid… Wat sal jou energie herlaai?

6 Het julle die vrymoedigheid om saam te praat oor jul sekslewe… Wat het jou maat onlangs gesê wat jou seksueel nader aan hom/haar laat voel… Is daar iets wat jy graag van jou maat wil hoor?

Gee vir elkeen kans om op ‘n liefdevolle manier jul antwoorde te deel.

Maak seker jy verstaan wat jou maat bedoel.

Gee vir jou maat kans om vrae te vra, sonder om hom/haar in die rede te val.

Indien die gesprek nie wil vlot nie, gaan kyk na net-huwelik een: “luister en praat”.

Vertel vir jou maat wat jou verras het van vandag se gesprek.

 

Hierdie is die einde van ons net-huwelik reeks.

Jy is welkom om my te kontak – 083 324 8236

Lieze Meiring