Ons Finansies

Enige nie-winsgewende organisasie maak staat op finansiële ondersteuning. Omdat NG Elarduspark die ruimte vir gelowiges skep om aan God se koninkryk deel te neem met hulle hande en voete, gawes en geld, wil ons deursigtig wees… sodat die geloofsgemeenskap kan weet waarvoor hulle gee en watter verskil dit aan hulle gemeenskap maak.

Detail finansiële staat is by die kerkkantoor beskikbaar. Kliek op die volgende prente om te sien waar NG Elarduspark met hulle finansies na die tweede kwartaal van 2019 staan.

NG Elarduspark Finansiele Terugvoer 2019-2

NG Elarduspark Finansiele Terugvoer 2019-2

Indien jy graag meer sinvolle in jou eie lewe wil ervaar, is jy welkom om ons Omgeebrosjure af te laai of selfs ook finansieel by te dra. Hier is ons bankbesonderhede

ABSA

Tjekrekening: 1500580174

Takkode: 631245

Spesifiseer asb: bv. dankoffer, 13de dankoffer, boufonds, brood op die water, CMR, Gr11 Kamp, ens.
Dui jou voorletters en van aan en stuur die bewys van betaling aan: finansies@ngelarduspark.org.za

Jy kan ons help om finansieel beter te beplan en deur middel van ‘n debietorder by te dra. Laai die debietordervorm hier af.

Jy kan ook met SnapScan hier ‘n foto neem om by te dra: