Ons Storie

Elarduspark is ‘n voorstedelike gemeente in die suidooste van Pretoria. Die gemeente is in 1975 gestig en het tans ongeveer 6000 lidmate. Die gemeente word bedien deur 6 voltydse leraars.

30 jaar gelede het die eerste lidmate ‘n doelmatige kerkgebou ooreenkomstig die behoeftes van hulle tyd opgerig. Daarvoor kan ons hulle dankbaar wees aangesien hierdie fasiliteite nog vir baie lank diens sal doen. Die nalatenskap van daardie eerste lidmate word opreg waardeer.

Die projeksies van stadsbeplanners in die laat sewentiger jare was dat hierdie gemeente nooit meer as 2100 lidmate sou hê nie. Dit is gedoen in ‘n tydvak toe duette, meenthuise, stapelsimplekse en die onderverdeling van landbouhoewes nog glad nie realiteit was nie.

Sedertdien het die prentjie ingrypend verander. Soveel so dat ons gemeente tans nagenoeg 6000 lidmate het. Indien hierdie demografiese verandering nie gebeur het nie, sou daar waarskynlik nooit ‘n veranderde behoefte aan fasiliteite gekom het nie. Die aantal gemeentes in die NG Kerk het landwyd met tien afgeneem van 1182 tot 1172. Waar meer as 40% van die lidmate van die NG Kerk in 1995 nog jonger as twintig was, is die jongste syfer net sowat 25%.

Aan die begin van Januarie 2005 is daar in ons gemeente begin met ‘n 5de Sondag- erediens, naamlik tienerdiens (16:30 – 17:30). Van die begin het meer as 400 tieners dit begin bywoon. Die instelling van hierdie diens blyk dus ‘n geseënde gebeurtenis te wees.

Die oortuiging word telkens uitgespreek dat die sukses van die tienerdiens die direkte vrug van ‘n geslaagde Kinderbediening is. Hierdie bediening met sy doelmatige Kinderkerk, skep ‘n stewige geestelike fondament waarop die Jeugbediening kan voortbou.

Ons dank die Here vir goed toegeruste leraars en bekwame jeugwerkers wat met entoesiasme en effektiwiteit die evangelie aan die volgende geslag oordra.