Pinkster ’22

Maandag 30 Mei tot Donderdag 2 Junie vier ons Pinkster met eredienste in die aande om 19:00. Kinderpinkster sal ook gedurende hierdie tyd wees. Sondag 5 Junie sluit ons af met die Pinksterfees tydens ons oggenddienste. Hierdie jaar se tema is: HERLAAI met die Gees van God en word deur ds. Danie aangebied.