POPI-wet

U privaatheid is vir ons belangrik.

As gemeente bely ons dat ons familie van die Here is. En alle families wil tog op hoogte van sake wees! Daarom stuur ons weekliks ‘n E-Nuus per e-pos, maar ons gebruik ook WhatsApp, Instagram, Facebook en YouTube om ons lidmate op hoogte te hou van gebeure in die gemeente.

Nogtans is ons ook ‘n openbare instansie en moet ons aan alle wetlike vereistes voldoen, soos die POPI-wet. Ons wil graag in lyn wees met die staat se vereistes en ons wil ook elke lidmaat se behoeftes respekteer.

Eerstens wil ons teenoor almal die versekering gee dat ons geen lidmaat se inligting in die verlede onwettig tot ander partye beskikbaar gestel het of in die toekoms sal doen nie. Vertroulikheid en die etiese omgang met inligting was nog altyd ‘n hoë prioriteit vir ons. Voorts is ons personeel deeglik geskool in die hantering van persoonlike data ooreenkomstig die POPI-wet en is ‘n inligtingsbeampte aangestel.

Indien jy egter nie meer inligting van die kerkkantoor of leraarspan wil ontvang nie, is jy welkom om op hierdie e-pos te reageer of jou besluit te stuur aan Alida by data@ngelarduspark.org.za.

As jy steeds op ons databasis wil bly om gereelde inligting te ontvang, hoef jy gladnie te reageer nie.