Die keuses wat ons maak – Genesis 13:1-18

Die keuses wat ons maak – Genesis 13:1-18

Dikwels beland ons in situasies waar ons ‘n moeilike keuse moet maak. Die korrekte besluit isnie noodwendig ooglopend nie. Ons bevind onsself as’t ware tussen twee vure. Dit is dan dat mens wens jy kon ‘n teken kry wat die lewe makliker maak. As jy dit egter doen, abdikeer jy jou verantwoordelikheid om self te besluit en verantwoordelikheid te neem vir die uitkomste. Wat ons nodig het, is ‘n onderskeidingsvermoë. ‘n Diepe insig wat van die Heilige Gees kom. Ook dan gaan ons nie volmaakte besluite neem nie, maar ‘n gelowige strewe altyd daarna om vanuit ‘n geloofsbril na die lewe te kyk en om binne ‘n geloofsraamwerk sy/haar lewe gestalte te gee. Mag die Here jou denke vernuwe!


Hierdie opname is gemaak op 18 Apr 2021

Diens: 08:00 Oggenddiens

Preekreeks: Lydenstyd

Prediker(s)
Leon Westhof