Ek is jóú Opstanding

Ek is jóú Opstanding

Johannes 11 – Ek is JOU Opstanding Die Johannes-Evangelie noem Jesus se wonderwerke “tekens”. Jesus doen tekens om vir mense te wys wie Hy is. Elke “Ek Is”-uitspraak in Johannes loop saam met so ‘n teken. Jesus sê: “Ek is die opstanding en die lewe”. Hiermee bedoel Jesus dat Hyself uit die dood opstaan om vir mense lewe te gee. Dit gaan natuurlik nie net oor die hiernamaals nie, maar oor ‘n nuwe lewe hier en nou. Jesus doen nie Sy tekens buite mense om nie. By elke “Ek Is”-uitspraak is unieke mense, met hul eie persoonlikhede betrokke. In hierdie gedeelte, vertel Johannes, wek Jesus vir Lasarus (sy vriend) uit die dood op. Jesus trek vir Martha, Maria en die dissipels in as rolspelers. Elkeen se eie menswees word ‘n teken van God wat lewe gee.


Hierdie opname is gemaak op 01 Mar 2020

Diens: 9:45 Erediens

Preekreeks: Lydenstyd

Prediker(s)
Lieze Meiring