Feit of Fiksie?

Feit of Fiksie?

Hoe is dit dat mense van dieselfde geloofstradisie die Bybel lees en by verskillende, selfs opponerende standpunte uitkom? Ons is bewus dat die Bybel vol teologiese konflik, paradokse en historiese onakkuraatheid is. Waarom sou die gelowiges oor al die jare heen hierdie teenstrydige verhale en idees vasgehou het? Hoe help dit ons ook vandag? Ons lees die twee skeppingsverhale uit Genesis 1 & 2 en dink saam oor ‘n meer verantwoordelike lees van die Bybel en hoe ons hierdie diskrepansies saam kan vashou.


Hierdie opname is gemaak op 23 Feb 2020

Diens: 18:00 Aanddiens

Preekreeks: Lydenstyd

Prediker(s)
Danie Vermaak