Die buitestaander van die binnekring

Die buitestaander van die binnekring

Galasiërs 2 vertel die storie van twee groot kanonne in die kerk: Paulus en Petrus. Paulus was nog altyd ‘n buitestaander en hy het altyd probeer om die goedkeuring van die binnekring te kry. God het sy lewe deur met hom gewerk en die Heilige Gees het hom gevorm. Uiteindelik het hy nie meer omgegee om ‘n buitestaander te wees nie omdat hy besef het Christus maak ‘n mens vry. Petrus, aan die ander kant, was in die binnekring. Al het hy met sy kop geweet dat Christus binnekringe en buitestaanders een maak in ‘n nuwe gemeenskap, kon hy nie heeltemal wegkom daarvan nie. Eenkeer, toe Petrus die buitestaanders besoek, eet hy lekker saam met hulle. Maar toe die res van sy binnekring daar aankom, raak hy bang en skaam, en gaan sit liewer eenkant saam met hulle en eet. Paulus het hom daaroor aangevat. Dié twee groot kanonne leer vandag vir ons iets van binnekringe, buitestaanders, en van Christus alleen wat ‘n mens vry en nuut maak.


Hierdie opname is gemaak op 08 Mar 2020

Diens: 18:00 Aanddiens

Preekreeks: Lydenstyd

Prediker(s)
Lieze Meiring