Geestelik Honger – Eksodus 16:14,15; Johannes 6:30-35, 47-51

Geestelik Honger – Eksodus 16:14,15; Johannes 6:30-35, 47-51

Waarmee stil ‘n mens jou geestelike honger? Ons is geneig om onsself te probeer volstop met geld, groot huise, ons (en ons kinders) se prestasies, ons suksesse. Dit kan ‘n mens laat beter voel, maar ons weet dit vervaag; dit werk ook nie altyd uit nie. Na alles voel ons steeds honger. Of ons wag vir die groot wonderwerk wat God moet doen om die leegheid beter te maak. Wanneer hierdie wonderwerk nie lyk soos ek dit voorstel nie, bly ek honger. Ek wonder waar is God? In Johannes 6 sê Jesus Hy is die brood wat lewe gee. Hy nooi ons om Hom deel te maak van ons lewe – soos brood deel word van jou as jy dit eet!


Hierdie opname is gemaak op 29 Aug 2021

Diens: 08:00 Oggenddiens

Preekreeks: Koningkrykstyd

Prediker(s)
Lieze Meiring