Geloofsgewoontes – Johannes 10:1-21

Geloofsgewoontes – Johannes 10:1-21

Een van die belangrikste redes waarom ons op alle vlakke meer bewustelik moet leef, is sodat ons met groter onderskeiding kan leef en God se wil vir ons lewe kan ontdek. Wanneer ek oop wil wees vir die teenwoordigheid van die Here in my lewe, is dit belangrik om ‘n paar geloofsgewoontes in plek te kry. Dit is belangrik om tyd te maak vir Bybellees en om toe te laat dat God deur Sy Gees ook met jou praat. Jy kan ook saam met ‘n gemeenskap van gelowiges gesels, Bybellees en bid. Ons moet egter ook nie vergeet dat God elke dag met jou praat. Deur net op jou dag te reflekteer en te vra wat God deur die gebeure van die dag vir jou wil sê, kan jy ook leer om te onderskei wat God se wil vir jou lewe is.


Hierdie opname is gemaak op 05 Sep 2021

Diens: 08:00 Oggenddiens

Preekreeks: Koningkrykstyd

Prediker(s)
Maartje Van der Westhuizen