Habakuk 3

Habakuk 3

Sommige gelowiges gee moed op met gebed. In hulle omvangryke lewenskrisis vind hulle dit nie meer sinvol om te bid nie. “Gebed help nie”, sê hulle. Help die Bybel ons hiermee?


Hierdie opname is gemaak op 10 Okt 2019

Diens: 08:00 Oggenddiens

Preekreeks: Koningkrykstyd