Jesus Christus is die Here! – Filippense 2:5-11

Jesus Christus is die Here! – Filippense 2:5-11

Fil 2:5-11. Die beeld van ‘n veerpyltjiebord kan ons baie help om Fil 2:5-11 te verstaan. In die middel van ‘n veerpyltjiebord, is die heel belangrikste area, naamlik die kol. In die sentrumvan ons geloof, staan die belydenis dat Jesus die Here is.


Hierdie opname is gemaak op 11 Okt 2020

Diens: 08:00 Oggenddiens

Preekreeks: Koningkrykstyd