Leef met ‘n lied in jou hart – 1 Petrus1:3-9

Leef met ‘n lied in jou hart – 1 Petrus1:3-9

Vrolike mense dra altyd ‘n stuk energie met hulle saam. Hulle maak die lewe vir mense in hulle lewensruimte ligter. Moontlik is daar ‘n verskil tussen vrolikheid en vreugde, of blydskap. Mense wat nie ‘n vrolike geaardheid het nie, kan steeds met blydskap vervul wees. Neerslagtigheid en bedruktheid steel ons vreugde. Wat sou die dinge wees wat jou neerslagtig en bedruk maak? Sou dit moontlik wees om te midde van daardie sake, jou vuur van vreugde steeds hoog te kan laat brand? Die vroeë Christene het baie swaar gekry. Nogtans het hulle ‘n nuwe vreugde gevind. Toe hulle God in Jesus Christus leer ken het, is hulle innerlike vernuwe en het hulle blydskap uitgestraal


Hierdie opname is gemaak op 25 Apr 2021

Diens: 9:00 Erediens

Preekreeks: Lydenstyd