‘n Groter werêld – Handelinge 10

‘n Groter werêld – Handelinge 10

Die eerste gelowiges het die Here Jesus baie liefgehad. Hulle het mekaar versorg en bygestaan, maar hulle het nie regtig na buite gelewe nie. Hulle wêreld was klein... Totdat God Sy Gees oor almal uitgestort het: oud, jonk, mans, vroue, ryk, arm, swart, wit, bruin en geel. Hy breek die skeidingsmure tussen mense af. God stort Sy Gees oor ons ook uit en Hy maak ons wêreld groter. Hy stuur ons om Sy getuies te wees. Hy gebruik iemand soos jy om Hom te ontdek daar waar mens Hom die minste verwag; om mekaar en ander as medemense raak te sien; om met vrymoedigheid oor Jesus Christus te kan gesels, en om te sien hoe God ons verander.


Hierdie opname is gemaak op 23 Mei 2021

Diens: 08:00 Oggenddiens

Preekreeks: Pinkster

Prediker(s)
Lieze Meiring