Ons is navolgers van Jesus, die opgestane Here! Romeine 10:8b-17

Ons is navolgers van Jesus, die opgestane Here! Romeine 10:8b-17

In ons gemeente geld ‘n basiese belydenis, naamlik “Ons is navolgers van Jesus, die opgestane Here!”.


Hierdie opname is gemaak op 24 Jan 2021

Diens: 9:00 Erediens

Preekreeks: Epifanie

Prediker(s)
Leon Westhof