Palmsondag – Markus 11: 1-11

Palmsondag – Markus 11: 1-11

Op 9 April 1945, enkele dae na Palmsondag, is die Duitse Teoloog Dietriech Bonhoeffer in ’n konsentrasiekamp in Flossenburg gehang. Hy het om en by ’n jaar en ’n half in die tronk deurgebring oor sy betrokkenheid by ’n sameswering om Adolf Hitler van kant te maak. Bonhoeffer word beskou as een van die invloedrykste teoloë van die 20ste eeu. In die tronk skryf hy toe die volgende: “The Church is the Church only when it exists for others… not dominating, but helping and serving. It must tell people of every calling what it means to live for Christ, to exist for others.” Hierdie som presies die boodskap van Palmsondag op.


Hierdie opname is gemaak op 28 Mar 2021

Diens: 08:00 Oggenddiens

Preekreeks: Lydenstyd

Prediker(s)
Christian Oberholzer