Sondebok – Levitikus 16:6-10 en Genesis 5:1-16

Sondebok – Levitikus 16:6-10 en Genesis 5:1-16

Sondebok – Levitikus 16:6-10 en Genesis 5:1-16 Wanneer ons na Jesus kyk, moet ons Hom van uit die Ou Testament lees en verstaan. Die sondebok model wat ons in Levitikus 16 kry, word deurgetrek in Kain & Abel, Esau en Jakob, Ismael en Isak, , Juda en sy broers waarvan Josef die sondebok word, asook Peres en Serag (Genesis 38). Die twee bokke kom as ‘n paradoks in Jesus bymekaar en help ons om Jesus, asook ons rol in hierdie wêreld te verstaan van hoe om herstel, versoening, verlossing of ‘n tuiskoms te bewerkstellig.


Hierdie opname is gemaak op 01 Nov 2020

Diens: 08:00 Oggenddiens

Prediker(s)
Danie Vermaak