“Van Bo” – Johannes 3:1-21

“Van Bo” – Johannes 3:1-21

Nikodemus, die Fariseër en Joodse leier, het getwyfel. Hy het gewonder oor geloof. Toe gaan hy in die nag – ‘n tyd van onsekerheid - na Jesus. Hy wou meer weet van hierdie man wat wonderwerke doen. Jesus nooi hom toe om die grootste wonderwerk te beleef: Om van bo gebore te word. Nikodemus sou gedink het ‘n mens het deel aan God as jy die regte bloedlyn het, of as jy die regte wette nakom. “Van bo” beteken egter God doen dit. Hy gee Sy Gees vir jou. Om van bo gebore te word, beteken om met leë hande vir God te sê: "Ek kan nie self nie; doen U dit." Hy sal Homself in jou leë hande sit.


Hierdie opname is gemaak op 03 Okt 2021

Diens: 9:00 Erediens

Preekreeks: Koningkrykstyd

Prediker(s)
Lieze Meiring