Volg die Voetspoor – Markus 14: 53-65

Volg die Voetspoor – Markus 14: 53-65

Toe Jesus voor die Joodse Raad staan, het Hy alleen gestaan. Nie een van die dissipels se voetspore het Syne gevolg nie. Petrus se voetspore was die naaste – buitekant in die voorhof langs die vuurtjie. Op navraag het hy egter ontken dat hy ‘n navolger van Jesus is en het weggevlug. Tog het die Here sy lewe herstel. Moontlik sou die Here ook Judas se lewe herstel het as hy nie selfmoord gepleeg het nie. Eeue later sou Martin Luther 95 stellinge teen die kerk in Wittenberg se deur vasspyker met die woorde dat hy nie anders kan nie. Hy staan waar hy staan. Hy het ‘n vaste oortuiging gehuldig dat die kerk van sy tyd haar op ‘n dwaalweg bevind.


Hierdie opname is gemaak op 21 Mar 2021

Diens: 08:00 Oggenddiens

Preekreeks: Lydenstyd

Prediker(s)
Leon Westhof