Wankelende Rots – Markus 14: 66-72

Wankelende Rots – Markus 14: 66-72

Vir die laaste paar weke het ek stilgestaan by Nehemia 9:17. Nehemia skryf vir die ballinge wat terugkeer van ‘n swaar verlede na ‘n onsekere toekoms. Dit klink bekend. Want alhoewel die grendeltyd-regulasies verslap is, bly ons onseker oor wat die toekoms vir ons gaan inhou. Baie van ons beleef pyn en hartseer oor geliefdes wat oorlede is; ons mag dalk ons werk verloor het en ons smag na ‘n tyd waar ons net weer normaal kerk toe kan kom. Nehemia help ons om een ding reg te verstaan - dat God ons nie verlaat het nie: “Maar U is ‘n God wat vergewe, genadig is, barmhartig is, lankmoedig en vol liefde is. U het ons nie verlaat nie.”


Hierdie opname is gemaak op 14 Mar 2021

Diens: 08:00 Oggenddiens

Preekreeks: Lydenstyd

Prediker(s)
Christian Oberholzer