Wat is God se Storie? – Psalm 105

Wat is God se Storie? – Psalm 105

In 1998 het Andrew Wakefield in ‘n mediese joernaal ‘n artikel geplaas oor die moontlikheid dat verskeie entstowwe gedragsregressie en deurdringende ontwikkelingsversteuring tot gevolg kan hê. Ongeag die baie klein toets-groep en die spekulatiewe aard van die bevindinge, het die artikel duisende mense bereik. Dit het tot gevolg gehad dat baie ouers nie meer hulle kinders ingeënt het nie en tot die groot uitbraak van masels in 2015 (Amerika) gelei het. Voor 1963 toe die masels-inenting ingestel is, het 500 000 per jaar aangesteek waarvan honderde gesterf het. Stories vorm ons beeld en verbeelding. Hoe laat jy God toe om jou lewe kragtig te vorm deur Sy stories?


Hierdie opname is gemaak op 01 Aug 2021

Diens: 08:00 Oggenddiens

Preekreeks: Koningkrykstyd

Prediker(s)
Danie Vermaak