Weggejaag / Uitgenooi – Genesis 2:4 – 3:16

Weggejaag / Uitgenooi – Genesis 2:4 – 3:16

Die eerste beweging in die Bybel is een van wegstuur: Adam, Eva en Kaïn word weggestuur. Later gebeur dieselfde met Israel wat in ballingskap moet gaan. Die groter en finale beweging is egter God wat in Christus ons uitnooi na sy tafel om die brood en wyn van vergifnis en vreugde te kom geniet.


Hierdie opname is gemaak op 19 Jul 2020

Diens: 9:00 Erediens

Preekreeks: Koningkrykstyd