Teks vir die week

Efesiërs. 2: 11 – 22

Meer oor ons gebruik…

Ons gemeente wandel elke week in die woord. Vir die eerstehandse leer leef met God is die leer om te luister wesenlik.  Deur die Bybel kom God ons ontmoet, kom Hy ons liefhê, omhels, versterk, aanmoedig, hoop gee, vertroos, aanspreek, verander.  Om so na God te leer luister vra van ons dat ons ook ‘n ander manier van Bybel lees sal moet aanleer.  Ons sal ook moet leer om die Bybel met ons hart te lees.  Die herontdekking van hierdie ou luistermetodiek (Lectio Divina) uit die vroeë kerk het my bale gehelp.

Die volgende diagram kan help om die verskil tussen die informatiewe- en die formatiewe lees (luistertegniek) te verduidelik.  Onthou dat albei nodig is!

Informatiewe LeesFormatiewe Lees
Lees met die verstand om te begryp.Lees met die hart om te ontvang .
Kwantiteit (hoeveelheid)    Kwaliteit (vormend)
VerstaanLuister
Haastig (loop) Wagtend (wandel)
In beheer  Broos
Informasie Transformasie
Kennis te versamel Om lemand te leer ken
Doing (Doen) Being (Wees)
Funksioneel — Bybel = gereedskapRelasioneel — Bybel = stem van God

Hoe doen ek dit?

Word stil

Kom tot rus in die wete dat die Here teenwoordig is en dat jy Hom kan vertrou. “Net by God vind ek rus.”  Psalm 62.  Gee die dinge wat pla aan die Here oor.

I.          Lees van ‘n Skrifgedeelte (verkieslik nie langer as 10-12 verse nie). Vra die Heilige Gees om met jou te praat.  Lees Skrifgedeelte hardop. Probeer verstaan wat jy lees.

2.         Meditasie of nadenke oor die Skrif. Lees Skrifgedeelte vir tweede keer: luisterend, wagtend.

Beantwoord die volgende 2 vrae:

  • Watter woord, sinnetjie, moment, beeld staan vir jou uit en bly by jou? (Dit kan wees dat God nou so met jou gepraat het)
  • Hoe word jou lewe geraak deur dit wat jy gelees het?

Gaan “sit” in die woord of beeld en luister na wat God vir jou wil

3.         Gebed van die Skrif. Lees Skrifgedeelte vir derde keer. Praat met God daaroor op grond van wat jy gehoor het.