Terrein Uitleg

Waar is wat?

Wonder jy waar is watter lokaal of plek, dan is jy nou op die regte plek! Hierdie gids sal jou help om by die regte lokaal of plek uit te kom…

Parkering

Parkering onder die wakende oog van sekuriteit.

Kerkruim

Die Kerkruim kan 986 mense sit.

Kerkkantoor

In die kerkkantoor kan jy die leraars se kantore, as ook administratiewe personeel, as ook ide Christelike Maatskaplike Raad (CMR) vind.

Artos & Oinos

Soos jy by die portaal in die middel instap, is die Artos links & Oinos regs.

Badkamers

Daar is 4 verskeie badkamers, die een is langs eloHim koffiewinkel, die ander is langs die Artos & Oinos, die ander is per geleentheid in die Herberg en in die kleiner moederskamer te vind.

Moederskamers

Die kleiner moederskamer in die noorde is vir kleiner babas (0-1 jaar) en die groter moederskamer agter in die kerkruim, is vir groter kinders (2-2 en ‘n half jaar).

eloHim Koffiewinkel

eloHim koffiewinkel is ons kuier area met stoele, tafels en sagte banke.

Blousaal

Die Blousaal is langs die kerkkantoor in ‘n gangetjie af op jou regterkant.

Lapa

Die lapa vertoon nie op hierdie lugfoto nie, maar is reg voor die Oinos.

Kapel

Die kapel kan tussen 60-80 mense sit.

Herberg

Die Herberg word deur ei Jeugbediening en ander groepe gebruik vir byeenkomste.

Stal

Die stal is ‘n vertrek langs die Herberg vir groepbyeenkomste.

Gedenkmuur

Die gedenkmuur is in ‘n pragtige tuin, langs die Herberg.

Jukskeibane

Die Jukskeibane is agter die Herberg

“Containers”

Die “containers” vind jy buitekant, agter op die parkeerterrein.