Toewydingsfees 2021

Covid-19 het ingrypende finansiële implikasies vir elke sektor van die samelewing meegebring.  Tog het die Here in 2020 goed vir ons gemeente gesorg deur lidmate se bydraes.  Daarvoor is ons Hom en elke lidmaat baie dankbaar.

Ons hou tans nie eredienste soos vantevore nie, maar die geloofsgemeenskap bestaan steeds en die gemeente bedien nog steeds die omgewing.  Daarom vertrou ons Hom as Immanuel vir 2021.

Jou meelewing en ondersteuning is onontbeerlik.

Een maal per jaar vra die Kerkraad die gemeente om hulle dankoffers nuut te oorweeg. Dit word gewoonlik tydens ons Toewydingsfees gedoen. ‘n Versoek wat  daarmee saamgaan, is om die teken van ‘n debietorder te oorweeg. Dit vergemaklik die vloei van fondse en ook ons administratiewe werksaamhede oneindig baie.

Ons het verlede jaar gevra vir R100, maar kon dit vanjaar regkry om te sny na R80 per maand. Indien jy nog nie bydra nie, wil ons jou aanmoedig om ‘n maandelikse bydrae te maak.  Al is dit R100 ‘n maand, help dit ons met ons begroting.

Kontak asb. ons boekhouer: Jolandie van Zyl by finansies@ngelarduspark.org.za

Baie dankie vir elke liefdevolle dankoffer wat ons gemeente al meer kerk van die Here Jesus laat wees.

“Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie… (2 Korintiërs 9: 7)

Of jy kan dit aanlyn invul op Google Forms.