Wêreldbiddag vir Vroue

’N LEWE GEBOU OP ‘N VASTE ROTS

Welkom by die 2021 Wêreldbiddag, wat deur die vroue van dieRepubliek van Vanuatu voorberei is. Hulle verwelkom hul sustersen broers regoor die wêreld in die naam van die Vader, die Seunen die Heilige Gees.
Vanuata is ‘n groep eilande in die Suidelike deel van die StilleOseaan – Oos van Australië en Wes van Fidji.
Die kunswerk op die voorblad is gemaak nadat ‘n sikloon dieeiland getref het. Dit beeld ‘n ma uit wat oor haar kind buig ingebed. Die golwe breek oor hulle, maar ‘n palmtak buigbeskermend oor hulle.

Kom ons lees die teks wat die vroue van Vanuata gekies het – Matteus 7:24-25

“Elkeen dan wat hierdie woorde van My hoor en daarvolgenshandel, kan vergelyk word met ‘n verstandige man wat sy huis oprots gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom,winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en tog hetdit nie ingestort nie, want die fondament was op rots”.

Jesus sê hierdie woorde aan die einde van sy Bergpreek, waar Hyvertel hoe God se koninkryk wat gekom het, lyk. Sy koninkryk isgebou op liefde. Elkeen wat op Sy liefde bou, bou op ‘n vastefondament. Kom ons help bou aan ‘n samelewing wat meerregverdig, vreedsaam en vol liefde is.
Mense wat op plekke woon waar natuurrampe gereeldvoorkom
Ons bejaardes en jongmense
Die slagoffers van geweld en die mishandeling van vroue enkinders in ons land


Vertroos almal wat deur Covid-19 geraak is. Vertroos gesinnewat ‘n geliefde tydens die pandemie verloor het. Gee hulle Uvrede en help ons om in liefde na hulle uit te reik
Ons bid vir versoening tussen ons mense
Ons bid vir ons leiers en die regering. Lei hulle om metintegriteit op te tree en om aanspreeklikheid vir hul besluiteen optrede te aanvaar.

Kom ons verenig in gebed saam met Vanuatu en die helewêreld:

Ewige Vader, ons vertrou op U alleen. Help ons om op te staan vir vrede tussen verskillende volke en ook ons gesinne. Help ons omdinge wat verkeerd is, in u Naam, aan te spreek. Bind ons saam inliefde, vrede en vreugde. Ons bid vir…

  • Mense wat op plekke woon waar natuurrampe gereeldvoorkom
  • Ons bejaardes en jongmense
  • Die slagoffers van geweld en die mishandeling van vroue enkinders in ons land
  • Vertroos almal wat deur Covid-19 geraak is. Vertroos gesinnewat ‘n geliefde tydens die pandemie verloor het. Gee hulle Uvrede en help ons om in liefde na hulle uit te reik
  • Ons bid vir versoening tussen ons mense
  • Ons bid vir ons leiers en die regering. Lei hulle om metintegriteit op te tree en om aanspreeklikheid vir hul besluiteen optrede te aanvaar.

Dankie dat U ons rots is
Amen.

Ontvang die seën van die Here
Mag jy elke dag God se genade ervaar
Mag jy versterk word deur God se krag
Mag Sy wysheid jou elke dag lei
Mag Hy jou styf vashou en bewaar
Die Here is by jou, die Here is voor jou, die Here is langs jou
Die Here is bo jou, die Here is in jou!
Bou jou lewe op Hom, ons anker en ons vaste rots
AMEN.