Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee
Welkom by die gemeente wat omgee
Teks vir die week: Kol 3: 1 – 4

Teks vir die week:  17 - 23 Maart 2019

Lees weer die Algemene Sinode se besluit van 2015 oor die selfdegeslag verhoudinge.

Meer hieroor
*maak gebruik van die en knoppies op U sleutelbord om gemakliker deur die skyfies te blaai.
Facebook
Padkaart
Kalender
Preke
Aankondigings
Bedieninge